טופס הצהרת בריאות למשתתף
בתכנית לומדת לרוץ

אנא קראי את השאלות להלן בצורה יסודית ופעלי לפי הנחיות אלה:
אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית
- לצורך קבלתך לתוכנית עלייך להגיש גם תעודה רפואית מרופא מוסמך,
לפיה הוא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימונים בתוכנית;
התעודה צריכה להיות עדכנית – עד חודשיים ממועד הנפקתה
אם כל התשובות לשאלות בחלק א' לטופס זה הן שליליות
– מלאי את ההצהרה המופיעה בחלק ב' לטופס זה ותאשרי בלחיצה על כפתור הסיום.
בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי יש לעדכן באופן מיידי ולהתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות בתוכנית הריצה.

השאלון הזה יבהיר לך באלו מקרים עלייך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחילי להתאמן ** חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם את מעל גיל 45 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגילה לעשות זאת

כל הזכויות שמורת ללומדת לרוץ©